Poděkování MUDr. Plincelnerové a MUDr. Pokutovi

21.3.2016

Vážený pane profesore,

chtěl bych Vám touto cestou poděkovat za péči, které se mi dostalo při hospitalizaci ve Vašem zdravotnickém zařízení. Dne 15. března 2016 jsem u Vás prodělal akutní operaci. Operace proběhla úspěšně. Má vděčnost patří především MUDr. Plincelnerové a celému operačnímu týmu za skvěle odvedenou práci. Dále bych chtěl vyzdvihnout MUDr. Pokutu (poliklinika Radotín) za okamžitou a přesnou diagnózu mého stavu a přednostního odeslání k Vám na operaci.  

Můj dík patří i všem lékařům a sestrám z lůžkového oddělení za příkladnou péči.

S pozdravem,

Ing. VB