doc. MUDr. Otakar Čapoun, FEBU

Funkce:

Zástupce přednosty pro vědeckou činnost, Vedoucí lékař Lůžkové oddělení B

Kontakt:

telefon:
e-mail: otakar.capoun@vfn.cz

Postgraduální vzdělání:

Atestace v oboru urologie 2013

Profesní zaměření:

Onkourologie