MUDr. Otakar Čapoun, FEBU

Funkce:

Zástupce přednosty pro vědeckou činnost, Vedoucí lékař Lůžkové oddělení B

Kontakt:

telefon: +420 22496 7828
e-mail: otakar.capoun@vfn.cz

Vzdělání:

1. lékařská fakulta UK Praha (2005)

Postgraduální vzdělání:

V přípravě na atestaci z urologie
2010 - dosud: doktorandské studium

Profesní zaměření:

Karcinom prostaty (aktivní sledování, léčba pokročilého a metastatického karcinomu, klinické studie, grantové projekty), karcinom močového měchýře

Publikace - vybrané:

Česká lékařská společnost JEP Česká urologická společnost ČLS JEP Člen Evropské urologické asociace