Odborný seminář Urologické a Onkologické kliniky 6.12.2018

6.12.2018

Vážená paní doktorko, pane doktore,

dovolujeme si Vás srdečně pozvat na odborný seminář, který organizují
Urologická klinika a Onkologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze ve spolupráci
se společností Janssen na téma:

Léčebné možnosti vysoce rizikového karcinomu prostaty

Termín: čtvrtek 6. 12. 2018, 15:30 —17:45
Místo konání: Posluchárna, 5. patro, Urologická klinika VFN a 1. LF UK
Adresa: Ke Karlovu 6, Praha 2