Odborná stáž - Dětská urologická ambulance ... 23.10.2017

23.10.2017

Dovolujeme si vás upozornit na akci, kterou pořádá IPVZ:

Odborná stáž - Dětská urologická ambulance z pohledu Guidelines ESPU/EAU

Kde: Urologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze, Ke kalrovu 6, Praha 2

Kdy: 23.10.2017 - 24.10.217

https://www.ipvz.cz/vzdelavaci-akce/49798-odborna-staz-detska-urologicka-ambulance-z-pohledu-guidelines-espueau