Odborná konference pod názvem „Novinky v urologii“

29.11.2016

Dne 29.11.2016 se uskutečnila odborná konference pod názvem „Novinky v urologii“ v kongresovém sále Žižkovské věže. Toto setkání se uskutečnilo u příležitosti vydání 6. čísla časopisu Postgraduální medicína v roce 2016, které je zcela věnováno urologii. Lékaři Urologické kliniky VFN a 1. LF UK zde publikovali celkem 14 sdělení, která pokrývají téměr celou oblast oboru urologie. Šest sdělení zaznělo i v ústí podobě na konferenci (viz příloha). Příležitosti přednášet se dostalo zejména mladším lékařům kliniky a dík patří všem publikujícím i přednášejícím.   

Celá akce byla organizována vydavatelstvím Mladá fronta a šéfredaktorkou časopisu MUDr. Michaelou Lízlerovou a je evidována v centrálním registru ČLK. 

 

MUDr. Květoslav Novák, vedoucí laparoskopického týmu urologické  kliniky