O 3D laparoskopii

1.9.2012

Dvojrozhovor s přednostou Kliniky urologie VFN v Praze prof. MUDr. Tomášem Hanušem, DrSc. a MUDr. Květoslavem Novákem, specialistou laparoskopické operativy

BRAUNOVINY, 9/2012, str. 14

http://braunoviny.bbraun.cz/cs/braunoviny/2012/braunoviny-09-2012-nahled.pdf