Nová publikace autorů kliniky v periodiku s IF

22.1.2016

Nová publikace autorů kliniky v periodiku s impakt faktorem
 
    V roce 2015 byla v prestižním mezinárodním časopise Urologia Internationalis publikována společná práce autorů Urologické a Onkologické kliniky a Ústavu pro lékařskou biochemii a laboratorní diagnostiky VFN a 1.LF Univerzity Karlovy v Praze :
 
Čapoun O, Soukup v, Kalousová M, Sobotka R, Pešl M, Zima T, Hanuš T. Diagnostic Importance of Selected Protein Serum Markers in the Primary Diagnostics of Prostate Cancer. Urol Int. 2015 Dec;95(4):429-35.
 
Bližší informace :
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Diagnostic+Importance+of+Selected+Protein+Serum+Markers+in+the+Primary+Diagnostics+of+Prostate+Cancer