Nová endoskopovna pro urologické pacienty

1.1.2012

Na Urologické klinice VFN a 1. LF UK v Praze na Karlově byly v polovině února za účasti ředitelky VFN Mgr. Dany Juráskové a děkana 1. LF UK profesora Tomáše Zimy slavnostně otevřeny nová endoskopovna pro pacienty a nová modelová urologická ambulance pro studenty všeobecného lékařství.

Časopis Nemocnice, leden – březen 2012, str. 8

http://www.vfn.cz/priloha/4d021faf34d0b/nemocnice-1-2012.pdf