Noc v suchu – elektronická aplikace pro enuretiky

17.3.2016

Noc v suchu – elektronická aplikace pro enuretiky

MUDr. Zdeněk Dítě

Urologická klinika, 1. LF UK a VFN, Praha.

 

 

Informujeme o nové aplikaci, zaměřené na zlepšení péče o děti s noční enurézou (EN).  International  Children´s  Continence Society (ICCS) společně s European Society for Pediatric Urology (ESPU) uvedli tento program na mezinárodní konferenci ICCS, která byla pořádaná v Praze 17. 10. 2015.

 

Důležitou součástí této nové metody je digitální podoba informací. Všechny informace jsou soustředěny na jednom místě, dostupném kdekoliv na webu. Tato aplikace, která byla uvedena Guy Bogaertem a Sorenem Rittigem, se nazývá Dry dawn (http://www.drydawn.com). Nový symbol, který zprostředkuje kontakt s uživatelem je pojmenován Ingolf. Českou podobou je aplikace Noc v suchu, navazující na tradici stejnojmenné internetové domény. Tato aplikace neslouží pouze pro děti, ale také pro rodiče, učitele a poskytovatele zdravotní péče. Noc v suchu (dry dawn) obsahuje informace o patofyziologii noční enurézy (EN), šablony deníků, pitných mikčních karet a psychotestů společně s populárně naučnými filmy a odpověďmi na nejčastěji kladené otázky, ve formě pochopitelné nejen pro dospělé, ale také pro děti. Nejdůležitější součástí je mobilní aplikace v zábavné formě, orientovaná právě na děti, uživatele smartphonů a tabletů, která je zaměřena na komputerizovanou registraci pitných a mikčních karet, inkontinentních epizod. Tato aplikace poskytuje přehledné a snadno dostupné informace pro správnou léčbu a sledování pacientů. Další aktivitou, určenou pro zdravotnické pracovníky, je internetová stránka Bedwetting resource center, která  je organizovaná společností Elsevier (http://bedwetting.elsevierresource.com), dostupná bez omezení a poskytuje aktuální a přehledné informace o vědeckých publikacích, týkajících se EN. Součástí naší prezentace je i praktická ukázka použití těchto aplikací.