Urologická klinika
Všeobecné fakultní nemocnice a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze

Muži se o úniku moči moc nesvěřují

19.6.2014

AUDIO: Muži se o úniku moči moc nesvěřují, k tomu se vyjádří profesor MUDr. Tomáš Hanuš, přednosta Urologické kliniky VFN.