MUDr. Otakar Čapoun v časopise Medical Tribune, 2.11.2017

2.11.2017

Nastal konec nadbytečných biopsií prostaty?

Unikátní spojení obrazu z vyšetření magnetickou rezonancí a ultrazvukem v přístroji, který zakoupila Urologická klinika 1. LF UK a Všeobecné fakultní nemocnice za 3,2 milionu korun z daru sponzora, slouží k cílené diagnostice nádorů prostaty.

Více poví v článku časopisu Medical Tribune ze dne 2.11.2017 MUDr. Otakar Čapoun, lékař Urologické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze.

https://www.tribune.cz/clanek/42540-nastal-konec-nadbytecnych-biopsii-prostaty