Moderní farmakoterapie v Urologii

1.11.2019

Nová monografie autorů z Urologické kliniky VFN a 1. LF UK ( prim. L. Zámečník  a kol.)  „ Moderní farmakologie v urologii“ ( 311 stran) právě vyšla v nakladatelství Maxdorf Jessenius. Gratulujeme a doporučujeme!