Meziklinický seminář: Aktuality o karcinomu prostaty ... 15.6.2017

15.6.2017

Srdečně si Vás dovolujeme pozvat na
na meziklinický seminář Urologické a Onkologické kliniky VFN a 1. LF UK v Praze,
který se uskuteční ve čtvrtek 15. června 2017 od 15 hodin
v posluchárně Urologické kliniky VFN a 1. LF UK v Praze 2, Ke Karlovu 6 (5. poschodí).

Seminář je určen nejen pro urology a onkology.

Téma: Aktuality o karcinomu prostaty z kongresů: ES OU 2017, EAU 2017, AUA 2017 a ASC O 2017

Pořadatelem semináře je Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze.
Seminář se koná s podporou firmy Janssen.
Odborný garant a moderátor programu: prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc.
Program
1. Novinky v diagnostice lokalizovaného karcinomu prostaty (MUDr. Otakar Čapoun, FEBU)
2. Novinky v léčbě metastatického karcinomu prostaty (prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.)
3. Diskuze
Účast na semináři je bezplatná.