Metastatický kastračně rezistentní karcinom prostaty

12.12.2016

Dovolujeme si Vás srdečně pozvat na odborný seminář Onkologické a Urologické kliniky VFN a 1. LF UK v Praze, na téma Metastatický kastračně rezistentní karcinom prostaty - aktuální stav diagnostiky a léčby.