MUDr. Libor Zámečník, Ph.D., FEBU, FECSM, MBA

Funkce:

Lékař specialista v oboru urologie a sexuologie a primář Sexuologického ústavu

Kontakt:

telefon:
e-mail: libor.zamecnik@vfn.cz

Postgraduální vzdělání:

1997 specializace I. stupně z urologie,
2001 II. stupně z urologie,
2005 EBU Examination in Urology – Oral Assessment – certifikát Fellow of European Board of Urology (FEBU),
2000-2008 Postgraduální studium na 1. LF UK Praha - obhajoba titulu Ph.D.
2012 FECSM - Fellow of the European Committee of Sexual Medicine

Řešitel 2 grantu IGA MZČR, spoluřešitel 3 grantů IGA MZ ČR

Profesní zaměření:

inkontinence, neurogenní poruchy mikce
urodynamika
andrologie, sexuální medicína, ženská sexuální dysfunkce
ultrasonografie