MUDr. Libor Zámečník, Ph.D., FEBU, FECSM

Funkce:

primář - zástupce přednosty pro LP

Kontakt:

telefon: +420 22496 7841
e-mail: libor.zamecnik@vfn.cz

Vzdělání:

1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze - 1994

Postgraduální vzdělání:

1997 specializace I. stupně z urologie,
2001 II. stupně z urologie,
2005 EBU Examination in Urology – Oral Assessment – certifikát Fellow of European Board of Urology (FEBU),
2000-2008 Postgraduální studium na 1. LF UK Praha - obhajoba titulu Ph.D.
2012 FECSM - Fellow of the European Committee of Sexual Medicine

Řešitel 2 grantu IGA MZČR, spoluřešitel 3 grantů IGA MZ ČR

Profesní zaměření:

inkontinence, neurogenní poruchy mikce
urodynamika
andrologie, sexuální medicína, ženská sexuální dysfunkce
ultrasonografie

Přednášky:

60 sdělení na odborných sjezdech u nás a v zahraničí jako první autor

Zahraniční stáže:

Urologická klnika Technické univerzity Drážďany (2001)

Členství v odborných společnostech:

Česká urologická společnost ČLS JEP, Urogynekologická společnost, European Association of Urology, International Society of Andrology, Société Internationale D´Urologie