Lékaři z urologie Ke Karlovu slaví 20 let laparoskopických operací

11.7.2014

Počet laparoskopických výkonů nejen v onkourologii stále stoupá, spektrum výkonů se rozšiřuje. Laparoskopicky se stále častěji řeší i vývojové anomálie močových cest u dětských pacientů.

Lékaři z pražské Urologické kliniky VFN a 1. LF UK koncem roku oslavili 20. výročí zahájení laparoskopických operací, které díky svému minimálně invazivnímu charakteru zajišťují větší bezpečnost operace a větší komfort pro pacienta. Počet laparoskopických výkonů provedených na klinice neustále stoupá: jen za poslední čtyři roky jich lékaři provedli přes 600, z toho 200 bylo provedeno za rok 2013. Klinika navíc v prosinci jako první v ČR objednala nejmodernější 3D laparoskopický operační systém, který značně usnadňuje operace například karcinomu prostaty, ale i výkony na dalších orgánech. Přístroj, který je nejmodernějším svého druhu a používá jej jen několik špičkových pracovišť v Evropě, vyzkoušeli lékaři kliniky již v rámci vzdělávacího kurzu pro primáře vybraných pracovišť z ČR v říjnu 2013.

Historie laparoskopie

Počátky laparoskopie, která díky speciálnímu přístrojovému a nástrojovému vybavení umožňuje operovat v břišní dutině bez nutnosti jejího širokého otevření, sice sahají do počátků 20. století. Na klinikách v Evropě a USA se ale tato metoda začala více rozvíjet až od 70. let minulého století. Výhodami laparoskopie jsou především malé řezy v břišní stěně a s nimi spojená i menší pooperační bolest, lepší pooperační komfort pro pacienta, lepší kosmetický efekt, kratší doba pobytu v nemocnici a kratší celková doba pracovní neschopnosti.

Historie laparoskopie v České republice sahá do roku 1990, kdy se pomocí speciálních nástrojů a videokamery začaly provádět první operace žlučníků (v Jablonci nad Nisou), tříselných kýl nebo operace slepého střeva. Postupně se začala škála laparoskopických výkonů rozšiřovat.

Operace na pražské urologii

Pražská Urologická klinika VFN a 1. LF UK stála u zrodu české urologické laparoskopie. „První urologická laparoskopická operace byla na klinice provedena v roce 1993, a to za přítomnosti profesora Joyce z Velké Británie,“ říká přednosta kliniky, profesor Tomáš Hanuš. Podle něj se pracoviště od té doby posunuje vpřed „mílovými kroky“ a patří ke špičce v oboru urologické laparoskopie u dospělých a u dětí nejen v ČR, ale i na Slovensku a ve střední Evropě.

„Spektrum výkonů, které náš tým provádí, se stále rozšiřuje. Zahrnuje jak výkony rekonstrukční (například plastika ledvinné pánvičky), tak výkony, při kterých je nemocná tkáň odstraněna. Pracoviště tedy odstraňuje zhoubné i nezhoubné útvary, onkourologie je silnou stránkou našeho urologického týmu. Některé výkony jsou nyní prováděny téměř pouze laparoskopicky, jde třeba o odstranění nadledviny,” dodává Hanuš.

Odstraňování prostaty

Podle vedoucího sekce laparoskopie dospělých pacientů, Květoslava Nováka, je v současnosti nejčastějším výkonem na klinice na poli laparoskopie u dospělých takzvaná radikální prostatektomie. „Je indikována u pacientů s nádorem prostaty ohraničeným na tento orgán. Odstraňuje se při ní celá prostata i se semennými váčky a hrdlo močového měchýře je následně našito k močové trubici,” vysvětluje Novák. Podle lékaře počet pacientů, kterým se provádí tento výkon, stále narůstá. „Celkem máme provedeno více než 300 těchto výkonů,” dodává.

Výkony u dětských pacientů

Urologická klinika patří k naprosté špičce v oboru i na poli dětské laparoskopie. Například stále stoupá počet laparoskopických operací u dětí s vývojovými anomáliemi močových cest. Výkony provádí tým lékařů vedený docentem Radimem Kočvarou. „V letech 1993 až 2013 bylo provedeno téměř 900 laparoskopických výkonů u dětí od osmi měsíců do 18 let, z toho jen na ledvině 270 operací (zejména plastik ledvinné pánvičky),” vysvětluje Kočvara a dodává: „Sto osmdesát vesměs nejmenších dětí bylo operováno pro nehmatné varle.  U většiny ze 430 pacientů operovaných pro varikokélu (rozšíření žil v oblasti šourku) byla použita právě originální technika laparoskopické mikrochirurgické operace.”

Výuka a 3D technologie

Vysoce důležitý je pro kliniku přirozeně i přístup k nejmodernějším technologiím. Laparoskopické know-how a ovládání špičkových přístrojů pak lékaři z Urologické kliniky předávají svým kolegům na laparoskopických seminářích a školeních, kde se mladí lékaři učí operovat na laparoskopických trenažerech.

Díky účasti pracoviště na grantu Všeobecné fakultní nemocnice získala klinika v posledních letech i prostřednictvím peněz z EU nové technologické zázemí – sestavu moderních laparoskopických přístrojů a nástrojů.

Zatím nejnovější technologií, kterou má klinika jako první v České republice od prosince 2103, je tzv. HD3D systém EXERA III pro laparoskopii od firmy Olympus, který byl zakoupen Nadačním fondem Lucie. Operatérovi zprostředkuje lépe prokreslené struktury, což umožňuje v konečném důsledku rychlejší průběh operace s minimální krevní ztrátou. Pro chirurga také znamená použití tohoto operačního systému vzhledem k minimalizaci chvění obrazu menší zátěž pro oči. Technologie umožňuje i zobrazení v modu NBI (Narrow Band Imaging). Videoendoskop lze snadno ovládat a dobře zobrazit i struktury, které lze jinak jen těžko prozkoumat.