Léčba karcinomu prostaty šitá na míru

1.4.2010

Součástí kongresu PragueOnco byla i sekce věnovaná multidisciplinárnímu přístupu k diagnostice a léčbě karcinomu prostaty. V úvodní přednášce prof. J. Dvořáček z U rologické kliniky 1. L F U K a VFN podal přehled problematiky tohoto onemocnění se zaměřením na jeho narůstající incidenci a mortalitu a na úskalí screeningových programů založených převážně na testování PSA...

MEDICAL TRIBUNE CZ, 4/2010

http://www.tribune.cz/clanek/16859-lecba-karcinomu-prostaty-sita-na-miru