Kurz Základy ultrasonografie v urologii 26.9.2019

26.9.2019

Dovolujeme si vás pozvat na akci, kterou pořádá IPVZ:


Kurz – Základy ultrasonografie v urologii

Typ akce: Kurz,   Kód akce: 229092102

Kde: Urologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze, Ke Karlovu 6, 120 00  Praha 2, posluchárna  5.patro

Kdy: 26.9.2019

Určeno pro: lékaře ve specializační přípravě v oboru urologie (povinný kurz) a pro urology, dětské urology, nefrology, radiology v rámci celoživotního vzdělávání.

Program:

Principy ultrasonografického zobrazení – základní nastavení přístroje, základní módy, harmonické zobrazení, dopplerovské barevné mapování, metrologie. Ultrasonografie ledvin, nadledvin, velkých cév, včetně Dopplerovského vyšetření. Ultrasonografie horních močových cest – identifikace ledvinné pánvičky a ureteru v poloze na zádech a na břiše, pyeloureterální segment, juxtavezikální ureter,vezikoureterální reflux, nastavení TGC křivky, obstrukční uropatie. Ultrasonografie močového měchýře, prostaty a semenných váčků (včetně transrektální) – princip techniky biopsie prostaty systematické i fúzní. Ultrasonografie šourku, penisu a uretry, včetně dopplerovského vyšetření – dif. dg torze varlete, epididymitida, varikokéla, tumor varlete, afekce penisu, erektilní dysfunkce, perineální sonografie uretry ženy.