Kurz Urologie pro praktické lékaře 1.12.2018

1.12.2018

Dovolujeme si vás pozvat na kurz celoživotního vzdělávání

Urologie pro praktické lékaře.

Kde: Urologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze, Ke Karlovu 6, 120 00  Praha 2, posluchárna  5.patro

Kdy: 1.12.2018, 8.00 - 15.00 hod.