Kurz Transrektální biopsie prostaty s fúzí MRI 26.10.2018

26.10.2018

Dovolujeme si vás pozvat na akci, kterou pořádá IPVZ:


Kurz – Endoskopické operativy urolitiázy
Typ akce: Kurz,   Kód akce: 229081102

Kde: Urologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze, Ke Karlovu 6, 120 00  Praha 2, posluchárna  5.patro

Kdy: 26.10.2018

Určeno pro: urology a radiology

Program: Indikace primobiopsie a opakovaných biopsií prostaty, technika provedení transrektální biopsie, multiparametrická magnetická rezonance prostaty (indikace, provedení, interpretace nálezů MR). Indikace a provedení transrektální fúzní biopsie v diagnostice karcinomu prostaty.

https://www.ipvz.cz/vzdelavaci-akce/51405-kurz-transrektalni-biopsie-prostaty-s-fuzi-mri