Kurz onko-urologie I. - Nádory močového měchýře, nádory ledvin

24.11.2016

KURZ Onko-urologie I.

 

Termín konání:  čtvrtek  24.11. 2016

 

NÁDORY MOČOVÉHO MĚCHÝŘE, NÁDORY LEDVIN

 

Vedoucí kurzu: doc. MUDr. Viktor Soukup, Ph.D.

Odborný garant kurzu: prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc.

 

Přednášející: MUDr. L. Bauerová, doc. MUDr. V. Soukup, Ph.D., FEBU, MUDr. M. Pešl, FEBU, prof. MUDr. T. Hanuš, DrSc., MUDr. H. Honová, doc. MUDr. M. Zemanová, MUDr. R. Sobotka, FEBU, MUDr. P. Macek, Ph.D., FEBU, MUDr. K. Novák, FEBU

 

PROGRAM:

8.00 - 8.15 - registrace

8.15 - 8.30 - prof. MUDr. T. Hanuš, DrSc.: Úvod

8.30 - 8.45 - doc. MUDr. V. Soukup, Ph.D.: Etiologie, epidemiologie nádorů močového     měchýře.

8.45 - 9.00 - MUDr. L. Bauerová: Histologická a TNM (Tumor Nodes Metastases) klasifikace nádorů močového měchýře.

9.00 - 9.15 - MUDr. M. Pešl, FEBU: Neinvazivní a endoskopická diagnostika, zobrazovací metody, jejich přínos pro staging.

9.15 - 9.45 - doc. MUDr. V. Soukup, Ph.D.: Endoskopická diagnostika a léčba nádorů močového měchýře, (TUR, zásady provedení, metody zlepšení efektivity TUR, PDD, NBI)

9.45 - 10.00 - MUDr. M. Pešl, FEBU: Prognostické faktory, léčebná strategie vycházející

z individuálního rizika.

 

10.00 - 10.15 Přestávka

 

10.15 - 10.45 MUDr. M. Pešl, FEBU: Instilační léčba TaT1 nádorů močového měchýře, dispenzarizace

10.45 - 11.15 doc. MUDr. V. Soukup, Ph.D.: Cystektomie, zásady provedení, lymfadenektomie. Kontinentní a inkontinentní derivace moči

11.15 - 11.30 - MUDr.M. Pešl, FEBU: Kasuistiky

11.30 - 12.00 – MUDr. K. Dědečková- Radioterapie nádorů měchýře, měchýř šetřící postupy.

12.00 - 12.30 - MUDr. H. Honová: Systémová chemoterapie uroteliálních nádorů- Adjuvantní a neoadjuvatní systémová chemoterapie. Léčba metastatických nádorů. Symptomatická léčba.

 

12.30 - 13.00 Oběd

 

13.00 - 14.00 - MUDr. Petr Macek, Ph.D., FEBU- Nádory horních močových cest-

Etiologie, epidemiologie. Histologická a Tumor Modes Metastases (TNM) klasifikace. (MUDr. L. Bauerová)  Diagnostika. Ureteronefrektomie, možnosti endoskopické léčby. Systémová chemoterapie (MUDr. H. Honová)

14.00 - 14.30 -  MUDr. R. Sobotka, FEBU: Zhoubné nádory ledvinného parenchymu - Etiologie, epidemiologie, diagnostika, zobrazovací metody u nádorů ledvin. Prognostické faktory.

14.30 - 14.45 -  MUDr. L. Bauerová: Histologická a TNM klasifikace nádorů ledvin.

14.45 - 15.15 -  MUDr. K. Novák, FEBU: Léčba lokalizovaných nádorů ledvin: Operační postupy a jejich indikace. Role lymfadenektomie. Miniinvazivní možnosti léčby.

15.15 - 15-30 - prof. MUDr. T. Hanuš, DrSc: Strategie léčby nádorů ledvin s trombem v renální a dolní duté žíle.

15.30 - 15.45 - MUDr. R. Sobotka, FEBU: Léčba generalizovaných nádorů ledvin- Místo operační léčby.

15.45 - 16.15 - doc. MUDr. M. Zemanová, Ph.D.: Léčba metastazujícího karcinomu ledviny. Aktuální možnosti využití systémové imunoterapie. Cílená biologická léčba, symptomatická léčba.

16.15 -16.30 -  MUDr. R. Sobotka, FEBU: Kasuistiky.