Kurz Andrologická urologie 23.5.2019

23.5.2019

Dovolujeme si vás pozvat na specializační kurz

Andrologická urologie.

Kde: Urologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze, Ke Karlovu 6, 120 00  Praha 2, posluchárna  5.patro

Kdy: čtvrtek 23.5.2019, 8.00 - 16.00 hod.