Křeslo pro Fausta s doc. MUDr. Radimem Kočvarou, CSc.

26.11.2015

Dne 26. listopadu 2015 se od 17.00 ve Fausťáku, Akademickém klubu 1. LF UK uskutečnila další beseda s názvem Křeslo pro Fausta. Hostem děkana fakulty profesora Aleksiho Šeda byl doc. MUDr. Radim Kočvara, CSc.

Fotografie © 1. LF UK