Koncert NF Lucie 2016

9.12.2016

Dne 9. prosince proběhl již tradiční 7. vánoční benefiční koncert NF Lucie, spojený s dražbou obrázků dětských pacientů a obrazů spřízněných výtvarníků ve spolupráci s Galerií La Femme.