Klinický seminář: Poruchy vývoje pohlaví

2.2.2017

POZVÁNKA

 

Dovolujeme si Vás pozvat na

 

klinický seminář

Urologické kliniky VFN a 1. LF UK v Praze

 

Poruchy vývoje pohlaví

 

Klinický seminář se uskuteční

ve čtvrtek 2. února 2017 v 15:30 hodin

v posluchárně Urologické kliniky VFN a 1. LF UK,

Ke Karlovu 6, Praha 2, 5. patro

 

 

PROGRAM

 

Úvod – klasifikace a manifestace                                                                                15 min     

MUDr. Zuzana Vaĺová, Urologická klinika VFN a 1. LF UK                                                                                           

 

 Endokrinologické vyšetření                                                                                        15 min

MUDr. Jitka Kytnarová, Ph.D., Klinika dětského a dorost. lékařství VFN a 1. LF UK                                                                                      

 

Genetické vyšetření                                                                                                      15 min                                                     

MUDr. Antonín Šípek,  Ústav biologie a lékařské genetiky VFN a 1. LF UK 

                                              

Problematika DSD v adolescenci                                                                                  25 min                                                     

Doc. MUDr. Radim Kočvara, CSc.,  Urologická klinika VFN a 1. LF UK 

 

Kazuistika                                                                                                                      20 min      

MUDr. Marceal Drlík, MUDr. Zuzana Vaĺová, Urologická klinika VFN a 1. LF UK                                                                                          

 

Koordinátor/Moderátor: MUDr. Zuzana Vaĺová

 

 

 

Vzdělávací akce je pořádaná dle SP č. 16 ČLK.

 

 

Bližší informace na sekretariátu Urologické kliniky VFN a 1. LF UK: tel. 22496 7847-8