Klinický seminář Paliativní medicína 23.5.2019

23.5.2019

Dovolujeme si Vás pozvat na klinický seminář Urologické kliniky VFN a 1. LF UK v Praze

                             Paliativní medicína (etické a právní aspekty, doporučené postupy)

 

Klinický seminář se uskuteční

ve čtvrtek 23. kvězna 2019 v 15:30 hodin

v posluchárně Urologické kliniky VFN a 1. LF UK,

Ke Karlovu 6, Praha 2, 5. patro