Klinický seminář Novinky v radioterapii urologických malignit 14.6.2018

14.6.2018

Dovolujeme si Vás pozvat na klinický seminář Urologické kliniky VFN a 1. LF UK v Praze

Novinky v radioterapii urologických malignit

 

Klinický seminář se uskuteční

ve čtvrtek 14. června 2018 v 15:30 hodin

v posluchárně Urologické kliniky VFN a 1. LF UK,

Ke Karlovu 6, Praha 2, 5. patro