Klinický seminář: Nádory nadledvin v klinické praxi

28.4.2017

POZVÁNKA

Dovolujeme si Vás pozvat na

 

mezioborový klinický seminář

Urologické kliniky VFN a 1. LF UK v Praze

 

Nádory nadledvin v klinické praxi

Klinický seminář se uskuteční

v pátek 28. dubna 2017 v 10:30 hodin

v posluchárně Urologické kliniky VFN a 1. LF UK,

Ke Karlovu 6, Praha 2, 5. patro

 

PROGRAM

 

Nádory nadledvin-stručný přehled                                                                                  20 minut   

Prof. MUDr. Jiří Widimský, CSc

 

Praktické přístupy u nádorů nadledvin                                                                           20 minut

doc. MUDr. Tomáš Zelinka, CSc.

 

20 let adrenalektomií na Urologické klinice VFN a 1. LF UK přehled výsledků         20 minut

MUDr. Květoslav Novák

      

Závěr + diskuze                                                                                                                  20 minut

Koordinátor/Moderátor:                                

 

Na setkání se těší organizátoři III. Interní kliniky a Urologické kliniky VFN

Vzdělávací akce je pořádaná dle SP č. 16 ČLK.