Klinický seminář Multioborová spolupráce v sexuální medicíně 3.5.2018

3.5.2018

Dovolujeme si vás pozvat na akci, kterou pořádá ČUS:


Klinický seminář: Multioborová spolupráce v sexuální medicíně

Pořadatel: Urologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze

Moderátor: prim. MUDr. Libor Zámečník Ph.D., FEBU, FECSM

Kde: Urologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze, Ke Karlovu 6, 120 00  Praha 2, posluchárna  5.patro

Kdy: 3.5.2018, 15:30 - 17:00