Klinický seminář: Léčba infertility 2.3.2017

2.3.2017

POZVÁNKA

 

Dovolujeme si Vás pozvat na

 

klinický seminář

Urologické kliniky VFN a 1. LF UK v Praze

Léčba infertility

 

Klinický seminář se uskuteční

ve čtvrtek 2. března 2017 v 15:30 hodin

v posluchárně Urologické kliniky VFN a 1. LF UK,

Ke Karlovu 6, Praha 2, 5. patro

 

PROGRAM

 

Úvod                                                                                                                           5 min     

MUDr. Libor Zámečník, Ph.D., Urologická  klinika VFN a 1. LF UK                                                                                           

 

Guidelines                                                                                                                  10 min

MUDr. Tomáš Hradec, Urologická klinika VFN a 1. LF UK

 

Léčba neplodnosti páru pohledem gynekologa a CAR                                         20 min

MUDr. Eva Gáborová, Gynekologicko- porodnická klinika VFN a 1. LF UK

 

Úloha androloga v léčbě neplodnosti páru                                                            20 min

MUDr. Libor Zámečník, Ph.D., Urologická klinika VFN a 1. LF UK                                                                                          

        

Pomoc genetika v léčbě neplodnosti páru                                                              20 min

MUDr. Aleš Panczak, CSc., Ústav biologie a lékařské genetiky VFN a 1. LF UK

 

Kazuistiky                                                                                                                    15 min

MUDr. Tomáš Hradec, Urologická klinika VFN a 1. LF UK

MUDr. Libor Zámečník, Ph.D., Urologická klinika VFN a 1. LF UK

 

 

Koordinátor/Moderátor: MUDr. Libor Zámečník, Ph.D.

 

Vzdělávací akce je pořádaná dle SP č. 16 ČLK.

Bližší informace na sekretariátu Urologické kliniky VFN a 1. LF UK: tel. 22496 7847-8