Klinický seminář Gynekologicko-porodnické a Urologické kliniky 1.2.2018

1.2.2018

Dovolujeme si Vás pozvat na Klinický seminář Gynekologicko - porodnické a Urologické kliniky VFN a 1. LF UK v Praze,
který se uskuteční ve čtvrtek 1.února 2018 v 15.30 hodin
v posluchárně Urologické kliniky VFN a 1. LF UK v Praze 2, Ke Karlovu 6 (5. poschodí).