Klinický seminář: Akutní urologie

4.8.2016

Dovolujeme si Vás pozvat na

klinický seminář

Urologické kliniky VFN a 1. LF UK v Praze

 

Akutní urologie

 

Klinický seminář se uskuteční

ve čtvrtek 1. září 2016 v 15:30 hodin

v posluchárně Urologické kliniky VFN a 1. LF UK,

Ke Karlovu 6, Praha 2, 5. patro

 

PROGRAM

 

Urosepse a septický šok z pohledu intenzivní péče                                                                           15 min     

MUDr. Marek Svítek, Klinika anesteziologie, resusc. a intenz. med.  1. LF UK  a VFN                                                                                           

 

 Akutní krvácivé stavy v urologii a jejich řešení                                                                                15 min

MUDr. Vojtěch Fiala, Urologická klinika  1. LF UK  a VFN                                                                                        

 

Akutní skrótum                                                                                                                                 15 min    

MUDr. Lenka Plincelnerová, Urologická klinika  1. LF UK  a VFN                                              

 

Akutní stavy v dětské urologii                                                                                                          15 min

MUDr.  Zuzana Vaĺová, Urologická klinika  1. LF UK  a VFN                                              

 

Kazuistiky                                                                                                                                          15 min

MUDr. L. Vávřová, L. Studničná, Urologická klinika  1. LF UK  a VFN                                              

      

Závěr + diskuze                                                                                                                                 15 min

 

                                    

Koordinátor/Moderátor: MUDr. Květoslav Novák, FEBU

 

Vzdělávací akce je pořádaná dle SP č. 16 ČLK.

 

 

 

Bližší informace na sekretariátu Urologické kliniky VFN a 1. LF UK: tel. 22496 7847-8