Klinický seminář 5.2.2015

2.2.2015

Dovolujeme si Vás pozvat na klinický seminář Urologické kliniky VFN a 1. LF UK v Praze

Rekonstrukce genitálu a uretry

Klinický seminář se uskuteční ve čtvrtek 5. února 2015 v 15.30 hodin

v posluchárně Urologické kliniky VFN a 1. LF UK,

Ke Karlovu 6, Praha 2, 5. patro