Karcinom prostaty - akademie pro rezidenty

27.7.2015

Výukový materiál zdarma nejen pro rezidenty: abstrakta, přednášky, postery, články ...                

Vážené kolegyně a kolegové nejen z řad rezidentů,
v záplavě informací a rychlosti doby je často hlavním problémem tyto informace efektivně vyhledávat a následně zpracovávat.

Na našem pracovišti jsme využili nabídky společnosti Janssen a připravili jsme edukační DVD s kompletním přehledem abstrakt, posterů, přednášek a článků, které se týkají diagnózy karcinomu prostaty a které byly publikovány odborníky Urologické kliniky VFN a 1. LF UK v Praze a dalšími spolupracujícími lékaři.

Všem rezidentům v urologii bude DVD odesláno na jejich domovská pracoviště, ostatním zájemcům je zašleme zdarma na pracovní adresu. V případě zájmu se prosím obracujte mailem na sekretářku Urologické kliniky veronika.lapackova@vfn.cz nebo odpovědného lékaře MUDr. Otakara Čapouna  otakar.capoun@vfn.cz

Věříme, že tento materiál usnadní cestu k informacím o karcinomu prostaty všem, kteří mají o tuto diagnózu zájem a že využijí toto DVD pro přípravu vlastních prezentací nebo článků.

V příloze naleznete průvodní dopis přednosty Urologické kliniky VFN a 1.LF UK v Praze a garanta projektu prof.MUDr. Tomáše Hanuše DrSc.