prof. MUDr. Jan Dvořáček, DrSc., FCMA

Funkce:

Emeritní přednosta kliniky

Kontakt:

telefon:
e-mail: jan.dvoracek@lf1.cuni.cz

Postgraduální vzdělání:

1. atestace z chirurgie 1969, 2.atestace z urologie 1973, Nástavbová atestace z dětské urologie 1996,

Docent pro obor urologie 1989
Univerzitní profesor pro obor chirurgie 1994

Kandidát věd (CSc.) 1987
Doktor věd (DrSc.) 1992

Hostující profesor urologie na
Strossmayerově Univerzitě v Osijeku, Chorvatsko od 2005

Profesní zaměření:

Dětská urologie – vrozené vady
Rekonstrukční urologie v dospělém věku
Diagnostika a léčba urologických nádorů