prof. MUDr. Jan Dvořáček, DrSc., FCMA

Funkce:

Emeritní přednosta kliniky

Kontakt:

telefon: +420 22496 7842
e-mail: jan.dvoracek@lf1.cuni.cz

Vzdělání:

FVL UK Praha

Postgraduální vzdělání:

1. atestace z chirurgie 1969, 2.atestace z urologie 1973, Nástavbová atestace z dětské urologie 1996,

Docent pro obor urologie 1989
Univerzitní profesor pro obor chirurgie 1994

Kandidát věd (CSc.) 1987
Doktor věd (DrSc.) 1992

Hostující profesor urologie na
Strossmayerově Univerzitě v Osijeku, Chorvatsko od 2005

Profesní zaměření:

Dětská urologie – vrozené vady
Rekonstrukční urologie v dospělém věku
Diagnostika a léčba urologických nádorů

Přednášky:

Přes 200 sdělení na odborných sjezdech

Publikace - první autor:

223 publikací jako první autor, z toho 42 v zahraničních časopisech

Zahraniční stáže:

Urologická klinika 1. Moskevského medicínského institutu 1985, Urologische Klinik der Medizienischen Fakultät, Berlin, Krankenhaus Chariteé 1986, Institute of Urology London 1993, Department of Urology, Medical Center, Schoul of Medicíně, University of Miami, Florida 2002, Department of Urology, University of Pittsburg, Pennsylvania 2003

Členství v odborných společnostech:

Česká urologická společnost ČLS JEP, European Association for Urology - ČESTNÝ ČLEN, Société Internationale D´Urologie, European Urology Scholarship Programm, European Society for Paediatric Urology, American Urological Associtation, Vereinigung der Mitteldeutschen Urologen, Slovenská urologická společnost