Intimní problém, který si zaslouží pozornost

28.6.2014

Inkontinence neboli únik moči je porucha, která může trápit děti, ženy i muže bez rozdílu věku. Hrozí každému z nás a vždy má vliv na kvalitu života. Člověk, který tímto problémem trpí, si často připadá méněcenný, omezuje svůj společenský život a uzavírá se před okolím. Navícmnoho lidí věří mýtům, že jde o „normální“ projev stárnutí či v případě žen o důsledek porodu. Přestože se jedná o velice intimní a citlivé téma, nezaslouží si tabuizaci. Uvádí se, že na světě trpí únikem moči asi 400 milionů lidí, zhruba každá čtvrtá žena a jeden z deseti mužů. Objevuje se také u neurologických pacientů, včetně těch, kteří jsou po úrazech páteře, nebo u dětí.

Existují dva základní typy inkontinence: urgentní a stresová. „Při urgentní inkontinenci pacienti trpí častým nebo náhlým obtížně odvratitelným nucením na močení v nečekané chvíli, zatímco při stresové inkontinenci moč uniká při změnách pohybu, chůzi, sportu, kašli, smíchu, kýchání apod. Stresová inkontinence je častější u žen. Její výskyt ale stoupá i u mužů v důsledku nárůstu karcinomu prostaty, který se musí radikálně operovat, což vede k vyléčení zhoubného nádoru, avšak může oslabit funkci svěrače močové trubice,“ vysvětluje přednostaUrologické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze profesor Tomáš Hanuš. Problém obou typů inkontinence ale lze řešit. Stačí „jen“ překonat stud a přijít k lékaři. S problémy spojenými s inkontinencí jsou připraveni pomoci odborníci jako urolog, urogynekolog, gynekolog, geriatr, neurolog, pediatr, fyziatr, fyzioterapeut a další. „Urgentní inkontinenci léčíme převážně farmakologicky, zatímco léčba stresové inkontinence spočívá v kombinaci cvičení svaloviny pánevního dna a operace – uložení pásky pod močovou trubici u žen, u mužů aplikace umělého svěrače,“ dodává profesor Hanuš.

Naději na úspěšnou léčbu mají i senioři. „Inkontinence ve stáří je v podstatě stejný problém jako v mládí, jen se objevuje častěji, jedná se tedy o prevalenci. U seniorů má tato potíž většinou jiné příčiny, které se navíc často kombinují, přičemž možnosti léčby těchto příčin mohou být omezené. Léčba je nicméně stejně účinná jako například ve středním věku,“ popisuje přednostka Geriatrické kliniky 1. LF UK a VFN profesorka MUDr. Eva Topinková. Více informací o problematice inkontinence a její léčbě najdete na stránkách www.kontinence.cz.

  • Lidové noviny, strana 6 - Relax - zdraví/auto, Ludmila Hamplová