Intermitentní katetrizace v ošetřovatelské péči

9.11.2016

Ve dnech 09. 11. – 11. 11. 2016 proběhl na Urologické klinice VFN a 1. LF UK certifikovaný kurz intermitentní katetrizace.  Cílem kurzu je příprava nelékařských zdravotnických pracovníků (všeobecných sester) pro speciální úseky činnosti a kompetence, pro které absolventi získávají zvláštní odbornou způsobilost, včetně vymezení činností, které jsou nutné pro speciální práci všeobecných sester na lůžkových odděleních a v domácí péči.

Absolvování kurzu „Intermitentní katetrizace v ošetřovatelské péči“ poskytuje účastníkům ucelený komplex teoretických znalostí a praktických dovedností v oblasti problematiky a ošetřovatelské péče o pacienta s potřebou intermitentní katetrizace, katetrizace močového měchýře se zaměřením na praktický nácvik autokatetrizace a provádění katetrizace močového měchýře u muže, sestavení plánu ošetřovatelské péče a edukační činnost u katetrizovaného pacienta.

 

Ohlasy na kurz:

Dobrý den,

chtěla bych za sebe i za kolegyni poděkovat za kurs intermitentní katetrizace, kterého jsme se minulý týden zúčastnily.
Byly jsme spokojené jak s organizací, s péči vrchní sestry Krpatové, tak i s úrovní přednášek.Nejvíce se nám líbily přednášky sestřičky Dany Endysové.

Děkujeme.

S pozdravem        

Štěpánka T. a Milana B.
nemocnice Rakovník

 

 

Vážené a milé kolegyně,

děkuji za zpětnou vazbu, pochvala vždy potěší.

I já děkuji celému lektorskému a organizačnímu týmu za skvělou prezentaci odborné úrovně nelékařů ve VFN.

Můžete být na sebe hrdé. Já na Vás hrdá jsem.

Děkuji a přeji nám všem více takových aktivních sester, jako mají v nemocnici Rakovník

Pohodové dny přeje

Mgr. Zuzana Máchová

Vedoucí odboru vzdělávání