Inkontinence moče u mužů

8.7.2014

Inkontinence moče se projevuje jako mimovolní únik moči. Postihuje asi polovinu mužů ve srovnání se ženami, u starých mužů je to 11 až 34 %, ve středním či mladém věku 3 až 5 %. Významnou skupinu představuje inkontinence po operacích prostaty, nejčastěji po radikální prostatektomii pro karcinom prostaty u 2,5 až 87 % pacientů, přičemž únik moče je různé tíže a v různou denní dobu. Více objasní Prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc.