Hradcův večer 31.10.2016

31.10.2016

Hradcův večer Urologické kliniky VFN a 1. LF UK u příležitosti 40 let od otevření budovy kliniky na Karlově proběhl 31.10.2016 ve Spolku lékařů českých v Praze s podporou společnosti Janssen – Cilag s.r.o.  V průběhu večera byla připomenuta významná životní jubilea spolupracovníků kliniky. 

Fotogalerii z Hradcova večera naleznete ZDE.