Hradcův večer 18.9.2017

18.9.2017

Dovolujeme si Vás pozvat na přednáškový večer Urologické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze   " HRADCŮV VEČER,

který se konná v pondělí 18. září 2017 v 17.00 hod.  v Lékařském době v Praze 2, Sokolská 31.

Program: Diagnostický a prognostický význam biomarkerů u uro-onkologických onemocnění

Koordinátor: Doc. MUDr. Viktor Soukup, Ph.D., FEBU
Předsedající: Prof. MUDr. Robert Gürlich, CSc.

1. Hanuš T.: Úvod ( 10 min.)
2. Čapoun O.: Význam biomarkerů u karcinomu prostaty (15 min.)
3. Soukup V., Pešl M.: Význam biomarkerů u karcinomu močového měchýře (20 min.)
4. Sobotka R.: Význam biomarkerů u karcinomu ledviny (15 min.)