Hradcův večer - 100 let od narození Prof. MUDr. Eduarda Hradce, 22.10.2018

22.10.2018

Dovolujeme si Vás pozvat na přednáškový večer Urologické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze  

" HRADCŮV VEČER "    100 let od narození Prof. MUDr. Eduarda Hradce,

který se konná v pondělí 22. října 2018 v 17.00 hod.  v Lékařském době v Praze 2, Sokolská 31.

Koordinátor: Prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc.
Předsedající: Prof. MUDr. Richard Škába, CSc.

1. Hanuš T.: Profesor Eduard Hradec a moderní urologie ( 10 min.)
2. Babjuk M., Soukup V..: Léčba invazivního kercinomu močového měchýře (10 min.)
3. Sobotka R., Dítě Z.: Přínos urodynamického vyšetření pro diagnostiku dolních močových cest dospělých a dětí (10 min.)
4. Sedláček J., Kočvara R.: Dětská urologie - léčva vrozených vývojových vad (10 min.)
5. Hradec T, Vobořil V., Pichlíková Y.: Současné postavení extrakorporální litotrypse v léčbě urolitiázy (10 min.)

Přílohy: Pozvánka na Hradcův večer

            Vzpomínka k nedožitému 100. výročí narození profesora MUDr. Eduarda Hradce, DrSc