Historie urologických pracovišť v ČR

1.1.2019

„Historie urologických pracovišť v ČR“ - nejnovější publikace o urologických pracovištích v ČR.

 

Publikace „Historie urologických pracovišť v ČR“ vydaná v nakladatelství „Maxdorf“ a.s.  v prosinci 2018 je poněkud nezvyklou monografií. Připravila ji totiž odborná vědecká společnost, konkrétně Česká urologická společnost České lékařské společnosti J.E. Purkyně (editor prof. T. Hanuš). Publikace mapuje převážně současnou urologii, ale poskytuje i vhledy do historie urologie jako např. o urologii na pražské lékařské fakultě již v době Mistra Albíka z Uničova nebo Křišťana z Prachatic, informuje  o rozvoji oboru urologie po 2. světové válce, kdy se osamostatnila od chirurgie, připomíná objektivní „zásluhy“ známých jmen české medicíny jakými byli prof. Bedrna, prof. Klika, prof. Neuwirt, prof. Uhlíř, prof. Kostlivý, prof. Hradec, prof. Kučera, prof. Niederle a další významní primáři z různých regionů ČR. Publikace vznikla na podkladě písemných a obrazových informací, shromážděných v průběhu dvou let od současníků-primářů a vedoucích více jak čtyřiceti státních i nestátních urologických pracovišť v Čechách a na Moravě. Proto také na 429 stránkách (včetně obsahu a detailního jmenného rejstříku) převažují informace především ze současnosti nebo nedávné minulosti urologických pracovišť. Údaje jsou přehledně řazeny geograficky po jednotlivých krajích v ČR. Atraktivní barevné grafické zpracování celé monografie-jinak velmi nesourodého materiálu dodaných písemností a fotografií z lékařských archivů-významně přispělo k přehlednosti a orientaci v publikaci a má ambici netradičně přiblížit vývoj oboru urologie v historickém kontextu až do současnosti. Lze očekávat, že osloví nejen odborníky, ale najde své zájemce i z řad laiků zajímajících se o českou medicínu.   

 

 Informace o Urologické klinice VFN a 1. LF UK v Praze  najdete na stranách  195 - 259.

 

Publikace je pro členy ČUS zdarma, cena v knihkupectví je cca. 421,- Kč.

http://eshop.maxdorf.cz/kniha/historie-urologickych-pracovist-v-cr