„ESPU EC Masterclass - Laparoscopy of the Upper Urinary Tract in Children“

8.2.2017

Oznámení o mimořádné edukační akci:

„ESPU EC Masterclass  - Laparoscopy of the Upper Urinary Tract in Children“

 Urologická klinika VFN a 1.LFUK, Praha 21.ledna 2017

V sobotu 21. Ledna 2017 proběhl na Urologické klinice 1. LF UK a VFN celodenní mezinárodní odborný kurz  „ ESPU EC Masterclass  - Laparoscopy of the Upper Urinary Tract in Children“. Jednalo se o akci pořádanou Vzdělávacím výborem Evropské společnosti pro dětskou urologii (ESPU Educational Committee) společně s 1. lékařskou fakultou Univerzity Karlovy v Praze. Smyslem Masterclass je vždy podrobně probrat jedno dílčí téma v dětské urologii v menším kruhu účastníků spolu s předními  evropskými  odborníky. Protože oddělení dětské urologie Urologické kliniky má v Evropě velmi dobrou pověst, dlouholeté zkušenosti s laparoskopickou operativou u dětí (za posledních 23 let bylo u nás provedeno více než 1200 laparoskopických výkonů na močových a pohlavních cestách u dětí),  publikovalo nové postupy v časopisech s IF a je respektovaným akreditovaným školícím evropským centrem v dětské urologii, byli jsme požádáni o uspořádání tohoto kurzu na laparoskopické téma. Po Stockholmu a Amsterodamu se tak Praha stala třetím městem, které dostalo možnost organizovat akci tohoto druhu.

Kurzu se zúčastnilo 25 účastníků z 12 evropských zemí. Za Vzdělávací výbor ESPU se jako přednášející zúčastnili: MUDr. Marcel Drlík z oddělení dětské urologie Urologické kliniky VFN a 1.LFUK, prof. Marc- David Leclair, šéf Oddělení dětské chirurgie v  Nantes, který je předním evropským odborníkem na toto téma a dr. Rafal Chrzan, nově jmenovaný vedoucí Oddělení dětské urologie Jagellonské univerzity v Krakowě. Za 1. lékařskou fakultu UK přednášel doc. Radim Kočvara, současný vedoucí oddělení dětské urologie Urologické kliniky VFN a 1.LFUK, MUDr. Josef Sedláček z téhož pracoviště a doc. Pavel Michálek z Kliniky anestesiologie, resuscitace a intenzivní medicíny VFN a 1.LFUK.

V programu kurzu zazněly přednášky a videoprezentace na téma: laparoskopie v dětském věku z pohledu anesteziologa, výhody transperitoneálního a retroperitoneálního přístupu, laparoskopická pyeloplastika, nefrektomie, parciální nefrektomie, ureteropyelostomie, role laparoskopie při řešení nádorů ledviny v dětské věku. Závěrečný panel patřil kazuistikám komplikací laparoskopických výkonů.

Průběh kurzu byl účastníky vysoce hodnocen (4,76 bodů z maximálně 5 možných), jak pro kvalitní odborný program, tak pro zajímavou a přínosnou diskuzi.

 

Fotografie: přednášející na společné fotografii. Zleva M-D Leclair, B. Burgu, R.Chrzan, R. Kočvara, M. Drlík, J. Sedláček