Dojmy ze stáže v Montsouris Institutu

22.5.2015

MUDr. Petr Macek, Ph.D.FEBU

Vážení kolegové dovolte, abych se s vámi podělil o několik postřehů ze zahraniční stáže. Od ledna 2012 zastávám pozici dočasného stážisty („clinical fellow”) na urologickém pracovišti Institutu Montsouris v Paříži ve Francii. Současným přednostou je Dr. Xavier Cathelineau. Jeho předchůdce, profesor Guy Vallancien, zde stále má několik konzultačních dní v měsíci a aktivně se věnuje především přednášení na Univerzitě René Decarteho. Oba pak jsou také v čele Evropské školy chirurgie při univerzitě. Získání pozice na pracovišti, které je mnohými považováno za kolébku urologické laparoskopie, bylo velkým dílem náhody. Na konci října 2011 jsem byl účastníkem kurzu Masterclass in laparoscopic radical prostatectomy, pořádaným Evropskou školou chirurgie a při rozhovoru s jedním z lektorů Dr. Sanchez—‐Salasem jsem se dozvěděl o fungování Institutu Montsouris. Funguje jako nevýdělečná („non—‐profit”) organizace, která je současně výukovým pracovištěm v mnoha oborech. Urologické oddělení je personálně zajištěno 5 konzultanty urology, 2 lékařkami se specializacemi ve všeobecném lékařství a jedním lékařem, který má specializaci ve všeobecném lékařství, intenzivní medicíně, ale také onkologii. Pracoviště je i v rámci celého institutu specifické tím, že umožňuje působení velkého množství stážistů, kteří se střídají v pravidelných intervalech. Obvyklá doba rotace je 6 měsíců a současně jsou přítomni 3—‐4 zahraniční stážisti a 1 francouzský rezident. Vzájemným jazykem v lékařském týmu je angličtina.

Celý článek:  http://www.cus.cz/pro-odborniky/vzdelavani/zahranicni-staze/dojmy-ze-staze-v-montsouris-institutu/

Odborné články:

1) Transuretrální resekce ve fyziologickém roztoku (TURis = transurethral resection in saline) a její klinické možnosti
http://www.cus.cz/pro-odborniky/vzdelavani/technologie-a-technika-v-urologii/transuretralni-resekce-ve-fyziologickem-roztoku-turis-transurethral-resection-in-saline-a-jeji-klinicke-moznosti/

2) Zobrazovací možnosti technologie „čipu na konci“ v urologické praxi

http://www.cus.cz/pro-odborniky/vzdelavani/technologie-a-technika-v-urologii/zobrazovaci-moznosti-technologie-cipu-na-konci-v-urologicke-praxi/

3) Ultrazvukové nástroje pro řez a koagulaci v urologii

http://www.cus.cz/pro-odborniky/vzdelavani/technologie-a-technika-v-urologii/ultrazvukove-nastroje-rez-koagulaci-pouzivane-laparoskopii/

4) Možnosti využití „ostnatých“ stehů v urologii

http://www.cus.cz/pro-odborniky/vzdelavani/technologie-a-technika-v-urologii/moznosti-vyuziti-ostnatych-stehu-urologii/