doc. Radim Kočvara obdržel medaili prof. Eduarda Hradce

1.11.2016

GRATULUJEME!

Pan docent Radim Kočvara, zástupce přednosty Urologické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze obdržel  Medaili Eduarda Hradce, nejvyšší ocenění České urologické společnosti  ČLS J.E.P.  Ocenění převzal na letošní říjnové  Výroční konferenci ČUS v Č. Budějovicích.

 

  • Medaile symbolizuje významný přínos nositele pro českou urologii.
  • Výbor ČUS vyjadřuje jejím udělením ocenění celoživotního díla kandidáta ve prospěch oboru urologie.
  • Nositel medaile se zároveň stává čestným členem ČUS ČLS JEP.
  • Docent Kočvara se zasloužil  o rozvoj  nejen dětské urologie ale celého oboru  urologie, a to  nejen v ČR ale i v mezinárodním kontextu.

 

Docent Kočvara vvyniká svým vysokým morálním kreditem, má  přirozenou autoritu zakotvenou v jeho široké erudici, odborné kompetentnosti,

A nadstandardní píli.Pro svoji brilantní operační technika je  zván k operacím i do zahraničí.

Je vždy spolehlivým a výkonným partnerem  a manažerem ve vedení kliniky, týmů, sekce dětské urologie , ato vše vždy v nejvyšší kvalitě.

Je přísným, důsledným ale trpělivým učitelem, vždy kolegiálním odborníkem a vstřícným lékařem dětí i dospělých pacientů