Další lékaři Urologické kliniky získali titul FEBU

1.7.2019

Další lékaři Urologické kliniky VFN a 1. LF UK - MUDr. Rodrigo Gouveia a MUDr. Jan Novák úspěšně absolvovali EBU Oral Exam  a získali titul  FEBU ( Fellow of European Board of Urology).
Gratulujeme oběma kolegům a přejeme jim mnoho dalších úspěchů!


Spolupracovníci kliniky