Článek v časopise Bolest paní MUDr. Taťány Šrámkové, CSc.

13.7.2017

Dovolujeme si vás upozornit na článek Sexuální poruchy u nemocných s roztroušenou sklerózou mozkomíšní,

který vyšel v časopise Společnosti pro studium a léčbu bolesti BOLEST

paní MUDr. Taťáně Šrámkové, CSc., Sexuologický ústav VFN a 1.LF UK.