Cirkulující nádorové buňky a prognóza karcinomu prostaty

1.2.2014

Karcinom prostaty je nejčastější nádorové onemocnění u mužů. Prognóza pacientů s metastatickým onemocněním je nepříznivá, ačkoli v tomto stádiu existujé velké rozdíly v kvalitě života a době přežívání.

Časopis lékařů českých, 2/2014, str.72

http://www.prolekare.cz/casopis-lekaru-ceskych-clanek/cirkulujici-nadorove-bunky-a-prognoza-karcinomu-prostaty-48408