Certifikát Evropského výboru pro urologii při U.E.M.S.

11.7.2014

Naše klinika získala certikát Evropského výboru pro urologii při U.E.M.S. pro edukaci evropských rezidentů v oboru urologie (viz příloha). Certifikát byl udělen na maximální možnou periodu v trvání pěti let.

Jsme přesvědčeni,  že tento certifikát je dalším důkazem vysoké kvality v oblasti personální, vědecko-výzkumné, pedagogické a léčebně-preventivní činnosti na naší 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze a v naší Všeobecné fakultní nemocnici.