Ceny České urologické společnosti ČLS JEP za rok 2010

13.10.2011

Na 57. výroční konferenci České urologické společnosti ČLS JEP byly oceněny dvě práce autorů z Urologické kliniky VFN a 1. LF UK cenou za nejlepší publikace v roce 2010.